Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

zosienieczka
09:51
7453 cdc9 390
Reposted fromniente niente vialenifca lenifca

November 11 2018

zosienieczka
09:45
składasz się z moich upodobań.

November 07 2018

zosienieczka
11:58
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadygoty dygoty

November 03 2018

zosienieczka
19:40
Jesteś niezwykle interesująca i ciekawa. To chyba jeden z możliwie najlepszych komplementów.

October 20 2018

zosienieczka
20:44
Po Tobie było sześciu mężczyzn. 
Przynosili kwiaty. 
Pisali. 
Chcieli mnie 
Trzymać za ręce. 
Jednak 
Kwiaty usychały. 
Wiadomości nie dochodziły. 
Ręce wolałam trzymać 
W kieszeniach. 
Wolałam czekać 
Na Ciebie 

October 16 2018

zosienieczka
10:58
0265 e381 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaseaweed seaweed

October 15 2018

zosienieczka
20:07
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

October 07 2018

zosienieczka
21:59
9311 b747 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaseaweed seaweed

September 29 2018

zosienieczka
11:15
5520 76ae 390
Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromrol rol viazagubione--oddechy zagubione--oddechy

September 26 2018

zosienieczka
19:08
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska

September 25 2018

zosienieczka
09:36

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawstydem wstydem

September 14 2018

zosienieczka
11:04
0819 e618 390
zosienieczka
11:02
2677 96e7 390
Gdynia <3
Reposted bypati2k6 pati2k6
zosienieczka
10:29
dziś już nie ma takich ludzi jak Ty.
W.

July 18 2018

zosienieczka
16:20
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość

July 17 2018

zosienieczka
20:43
8044 9864 390
zosienieczka
20:41
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viayanek yanek

July 11 2018

10:56
1170 9a92 390

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna vialitka litka

June 27 2018

zosienieczka
16:47
0512 ce5c 390
Reposted fromyanek yanek

June 09 2018

18:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl