Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

zosienieczka
10:58
0265 e381 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaseaweed seaweed

October 15 2018

zosienieczka
20:07
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

October 07 2018

zosienieczka
21:59
9311 b747 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaseaweed seaweed

September 29 2018

zosienieczka
11:15
5520 76ae 390
Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromrol rol viazagubione--oddechy zagubione--oddechy

September 26 2018

zosienieczka
19:08
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska

September 25 2018

zosienieczka
09:36

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawstydem wstydem

September 17 2018

zosienieczka
09:41
1781 bee9 390
Reposted fromonlyman onlyman viakurdebele kurdebele

September 14 2018

zosienieczka
11:04
0819 e618 390
zosienieczka
11:02
2677 96e7 390
Gdynia <3
Reposted bypati2k6 pati2k6
zosienieczka
10:29
dziś już nie ma takich ludzi jak Ty.
W.

July 18 2018

zosienieczka
16:20
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość

July 17 2018

zosienieczka
20:43
8044 9864 390
zosienieczka
20:41
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viayanek yanek

July 11 2018

10:56
1170 9a92 390

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna vialitka litka

June 27 2018

zosienieczka
16:47
0512 ce5c 390
Reposted fromyanek yanek

June 09 2018

18:19
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

June 06 2018

zosienieczka
11:28

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart

May 22 2018

zosienieczka
12:33

April 24 2018

zosienieczka
18:22
4445 4713 390
Reposted fromfriends friends viayanek yanek
zosienieczka
18:18
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl